Er verschijnt een inktsysteemfout of een Ox… foutmelding op het bedieningspaneel.

De exacte bewoording van deze melding kan variëren, maar het woord “error” gaat er meestal aan vooraf. De stappen voor het oplossen zijn afhankelijk van de foutcode, maar u kunt deze opzoeken op de officiële HP site, via www.hp.nl.

Comment on this FAQ